OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
AKTUALITY

Ukliďmě Česko - ukliďme Osík

přidáno 9.3.2019
Sníh mizí a přichází jaro. Také se čím dál víc koukáte nalevo a napravo, s touhou vidět první zelené lístečky či snad i nějaká ta statečná kvítka? My určitě, a už se nemůžu dočkat, až to přijde. Jenže prozatím namísto zeleně nacházím všelijaký nepořádek, který pohled na probouzející se přírodu dost kazí. Proto jsme se rozhodli přihlásit k akci Ukliďme Česko a zrealizovat Ukliďme Osík.

Ukliďme svět, Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celého Česka (a dokonce na pár místech mimo naše hranice).
Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a další nepořádek. Její podstatou je, že uklízejí všichni, kterým na jejich okolí záleží. Uklízejí společně. V jeden den.

V loňském roce tak bylo v rámci celorepublikové akce registrováno 3 295 úklidů, v rámci kterých téměř 135 tisíc dobrovolníků nasbíralo 2 113 tun odpadků. Z osického okolí se letos připojili také organizátoři v Litomyšli, Strakově, Janově či na Pasekách v Proseči.
V Osíku se akce v loňském roce zúčastnila osická škola, která se postarala o úklid ve svém okolí. A zapojí se i letos. Avšak úklid by potřebovaly i další lokality v obci, přijde nám proto dobré tuto akci rozšířit do celé obce. Pokud se ani vám nelíbí odpadky na místech, kudy chodíváte, přidejte se k nám a společně je ukliďme.

Úklid proběhne v celém Česku v sobotu 6. dubna. My se sejdeme v 9 hodin na hřišti u antukových kurtů, kde také po dobře vykonané práci doplníme vydanou energii při opékání a dalšími dobrotami, které přislíbily připravit naše osické Macešky.

Pro snazší přípravu a plánování akce i pro její hladký průběh nám, prosím, dejte (nejlépe do 20. 3.) vědět o vaší účasti, abychom mohli předem určit, na kolika místech budeme schopni uklidit, a také abychom zajistili dostatek pomůcek i občerstvení. Přihlásit se můžete buď online (www.uklidmecesko.cz/event/20690/), e-mailem (Martinovi), telefonicky či sms (Alešovi), či osobně.

Mimo dobrovolníků všeho věku (rozhodující je nadšení a chuť zapojit se) přivítáme také tipy na „problémové" lokality v obci, které by bylo dobré do této akce zahrnout. Konečné rozhodnutí o konkrétních lokalitách proběhne na základě počtu zapojených dobrovolníků.

Informace o akci a případné kontakty pro naleznete na plakátech, případně se nás neváhejte zeptat. Akce proběhne s podporou obce Osík.

Zuzka Veselíková, Aleš Radil, Martin Hanus