OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Certifikát Rodiče vítáni


Naše škola splňuje kritéria značky Rodiče vítáni a získala její certifikát za spolupráci s rodiči. Spolupráce s rodinou a výchova dětí je samozřejmou součástí práce školy. Při vzájemné spolupráci je třeba v maximální míře respektovat lidskou důstojnost.

Desatero Rodiče vítáni

Pro paní učitelku:
1. Mluvte s rodičem jako s rovnocenným partnerem, respektujte jeho důstojnost.
2. Vnímejte rodiče jako experta, který nejlépe zná své dítě.
3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.
4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko-rodičovské debaty o něm.
5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.

Pro tatínka a maminku:
1. Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale naopak jako na spolupracovníka při výchově dítěte.
2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.
3. Přicházejte do školy raději zdvořilým způsobem, ne s odhodláním bojovat.
4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých dětí a rozhodně ne, když to děti mohou slyšet.

Více informací na www.rodicevitani.cz

Rodiče vítání