OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Publikace Historie školy v Osíku

Obecní úřad Osík v rámci oslav sto let výročí založení školy v Osíku vydal v září roku 2012 publikaci Historie školy v Osíku. Autorem této publikace je p. Josef Klouda, grafické zpracování a tisk zajistila v nákladu 600ks Tiskárna Osík.

Publikaci je možné zakoupit na obecním úřadě v Osíku.

Slovo autora, p. Josefa Kloudy, úvodem:

Vážený čtenáři, milá čtenářko!

Dostává se ti do rukou další publikace o historii obce Osík, tentokrát nahlížená přes školní docházku. Každý z nás jsme jí prošli a každý z nás má na školu mnoho vzpomínek, příjemných i nepříjemných, na spolužáky i učitele. Školní výuka však byla utvářena dobou a poměry ve státě. Byly to školy, které se ocitly mezi prvními institucemi měněnými podle představ tehdejších vlád. A je to tak stále.

Rozhodl jsem se dělat Vám průvodce po historii školy v Osíku, po dobách dávno minulých, nedávných i současných. Především by to však měla být vzpomínka na místní učitele, slavné i zapomenuté, i na dobu, ve které žili. Budova školy v Osíku dovršila v roce 2012 sto let své existence, a my si její historii projdeme rok po roce. Její věhlas však započal mnohem dříve. Bylo by proto nesprávné nepřipomenout i tyto pedagogy, kteří v těch dávných a nelehkých dobách byli nositeli vzdělanosti, kultury a pokroku.

Historie školy v Osíku

Historie školy v Osíku