OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Veřejné vyhlášky a dokumenty obce Osík

V této části naleznete veškeré platné veřejné vyhlášky, či závazné dokumentu vydané Obecním úřadem v Osíku.Datum vyhlášky (dokumentu): 27.5.2010

POVODŇOVÝ PLÁN

Obec : Osík

Kraj : Pardubický

Vodní tok : Desná

Schválilo : Zastupitelstvo obce Osík

Dne : 27.05.2010

Obec : Osík
Kraj : Pardubický
Říční tok : 7,100 - 10,770

Rozhodný vodočet hydrologické služby

místo : Dolní Újezd - jez Obecního úřadu Dolní Újezd (u koupaliště)

rozhodný stav při stupni :

 • I. bdělost 35 cm
 • II. pohotovost 60 cm
 • III. ohrožení 100 cm

Pomocný vodočet v územním obvodu obce

místo : most u Kličkových - vodočetná lať

rozhodný stav při stupni :

 • I. bdělost - modrá - nastupuje hlídková služba
 • II. pohotovost - žlutá - zahájí činnost povodňová komise
 • III. ohrožení - červená - záchranné práce

Hlídková služba obce

 • Groulík Jindřich tel.: 723 827 578
 • Klička Petr tel.: 731 408 846
 • Vodehnal Zdeněk tel.: 605 947 800
 • Lněnička Antonín tel.: 732 667 514

Hlásná služba obce

 • Zajišťuje : Obecní úřad Osík
 • Zprávu obdrží od : Hlídkové služby
 • Zprávu předává komu: starosta, účetní
 • Vodehnal Zdeněk ml. - velitel SDH Osík
 • HZS Litomyšl - ing.Faltys
 • Obecní úřad Tržek
 • Obecní úřad Cerekvice
 • Ohroženým občanům obce

Vyhlášení jednotlivých povodňových stupňů

I. bdělost

- nevyhlašuje se, začátek činnosti hlídkové služby

II. pohotovost

- pro území obce vyhlašuje II. a III. stupeň předseda povodňové komise obce na základě údajů hlídkové služby, popř. zprávy předpovědní a hlásné služby nebo návrh správců vodních toků.

III. Ohrožení

- totožný s II. stupněm - pohotovost + zahájení záchranných prací

Povodňová komise obce a její složení

 • svolává se : při vyhlášení II. stupně
 • stanoviště povodňové komise : Obecní úřad Osík

složení povodňové komise :

 • Předseda : Rothschein Karel 603 894 091
 • Místopředseda: Vodehnal Zdeněk 605 947 800
 • Členové : Zerzán Václav 607 167 725, Groulík Jindřich 723 827 578, Kalibán Luboš 777 309 944, Lněnička Antonín 732 667 514

Komisi svolává předseda povodňové komise při vyhlášení II.stupně na základě monitorování situace v katastru obce Osík hlídkovou službou, popř. zpráv předpovědní a hlásné služby nebo na návrh správců vodních toků. Stanovištěm povodňové komise je Obecní úřad v Osíku.

Správce toku

 • Organizace : Povodí Labe Vysoké Mýto
 • Technik : Musílek tel.: 465 420 426

Sbor dobrovolných hasičů Osík

 • Zbrojnice SDH Osík tel.: 461 611 000
 • Velitel SDH Osík Vodehnal Zdeněk 605 947 800
 • Zástupce velitele Pulkrábek Miroslav 777 586 701
 • Starosta SDH Osík Groulík Jindřich 723 827 578
 • Preventiva SDH Osík Vomáčka Pavel 736 711 082
 • Policie ČR Litomyšl 461 618 778
 • Městská policie Litomyšl 461 612 336
 • Krizový telefon 725 091 097

Ubytování evakuovaných občanů

 • Kulturní dům v Osíku
 • Sportovní hala v Osík
 • Šatny sportovního areálu v Osíku
 • Základní a mateřská škola v Osíku

Ustájení evakuovaných zvířat

 • Objekty Zemědělského družstva D.Újezd, středisko Osík
 • Odchovna plemenných býků - CRV CR, s.r.o.

Dopravní prostředky a mechanizace

 • Objekty Zemědělského družstva D.Újezd, středisko Osík
 • Odchovna plemenných býků - CRV CR
 • Orlimex CZ, s.r.o.

Hygienická a zdravotnická pomoc

 • Hygienická stanice PU kraje, pracoviště Svitavy 461 535 045
 • Nemocnice Litomyšl 461 618 521