OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Security Level
Symbols Australia
Úřední deska obce Osík

Vítejte na úřední desce obce Osík.

Níže jsou uvedeny aktuálně platné vývěsky úřední desky
optimalizované pro internetovou prezentaci.

Celý článek zobrazíte kliknutím na jeho název.

Datum vyvěšení: 20.4.2018

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Osík, okres Svitavy, podle ustanovení §46, §165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Od školního roku 2018/2019 jsou k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Osík, okres Svitavy přijaty děti pod registračními čísly:

  • 1/2018
  • 2/2018
  • 3/2018
  • 5/2018
  • 6/2018
  • 7/2018

Mgr. Eva Hrdonková