OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Dokumenty ze zasedání zastupitelstva obce Osík

Ze zasedání zastupitelstva obce je pořizován zápis.
Tento zápis v jeho plném znění si můžete prohlédnout v této sekci,
popřípadě stáhnout ve formátu doc (Word) dle potřeby.

 

Termín dalšího zasedání Zastupitelstva obce Osík naleznete v sekci Úřední deska.Datum konání zasedání zastupitelstva: 1.11.2018

Program:

  1. Složení slibu členů ZO a předání osvědčení o zvolení do ZO
  2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů ZO
  4. Volba starosty a místostarosty
  5. Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedů
  6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů ZO
  7. Diskuse