OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací obcí Osík podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

A. Kopírování dokumentů z volných listů 
1 kopie formátu A4 jednostranná černobílá2,- Kč
1 kopie formátu A4 oboustranná černobílá4,- Kč
1 kopie formátu A4 jednostranná barevná5,- Kč
1 kopie formátu A4 oboustranná barevná10,- Kč
B. Kopírování dokumentů z vázaných předloh 
1 kopie formátu A4 jednostranná černobílá3,- Kč
1 kopie formátu A4 oboustranná černobílá6,- Kč
1 kopie formátu A4 jednostranná barevná7,- Kč
1 kopie formátu A4 oboustranná barevná12,- Kč
C. Tisk z počítače na tiskárnách PC 
1 tisk formátu A4 jednostranná černobílá5,- Kč
1 tisk formátu A4 oboustranná černobílá7,- Kč
1 tisk formátu A4 jednostranná barevná10,- Kč
1 tisk formátu A4 oboustranná barevná15,- Kč
D. Skenování
Dle formátu požadované písemnosti odpovídá sazbám uvedeným pro pořízení černobílých fotokopií dle bodu A. tohoto sazebníku.
E. Vyhledávání informací 
1 hodina výkonu100,- Kč
F. Náklady na pořízení technických nosičů dat 
1 CD10,- Kč
G. Balné 
Obálka C61,- Kč
Obálka C51,- Kč
Obálka C42,- Kč
Obálka DL1,- Kč
Obálka dodejna C62,- Kč
Obálka dodejna C52,- Kč
H. Ostatní náklady 
správní poplatkydle aktuálních platných předpisů
poštovnédle aktuálních platných tarifů
cestovní náhradydle aktuálních platných předpisů
telefonní poplatkydle aktuálních platných tarifů