OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Symbols Australia
Security Level
Tipy na výlet, historické město Litomyšl

Město Litomyšl

www.litomysl.cz

Litomyšl leží ve východních Čechách 18 km severozápadně od okresního města Svitavy. Velmi snadno se sem dostanete jak autem (městem prochází silnice I. třídy č. 35), tak i autobusem. Veškeré informace o Litomyšli lze získat v městském Informačním centru na Smetanově náměstí.

Dnešní Litomyšl je městem, které si je vědomo svých bohatých dějin a tradic a dokáže z nich čerpat náměty pro další rozvoj. Udržuje bohatý památkový fond, ovšem snaží se také o kvalitní moderní architekturu. Zachovává si v podstatě "maloměstský" charakter a rozvíjí bohatý kulturní a spolkový život, ale také průmysl, podnikání a ekonomiku. V Litomyšli se mimo jiné narodil český hudební skladatel Bedřich Smetana (1824 - 1884). Na jeho počest se zde od roku 1949 každoročně koná mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl.

Centrem Litomyšle je Smetanovo náměstí s množstvím zajímavých domů. Zajímavých nejen architekturou, ale také proto, že v nich bydleli zajímaví a slavní lidé. V roce 1998 proběhla velká rekonstrukce Smetanova náměstí. Byla upravena dlažba, osazen byl nový mobiliář včetně historizujících lamp a ve střední části byla vytvořena klidová zóna. Nejen po Smetanově náměstí, ale po celém historickém jádru města vás provedou informační bronzové tabulky.

Dominantou města je renesanční zámek se sgrafitovou výzdobou. Z dalších významných objektů jmenujme piaristický chrám Nalezení sv. Kříže s kolejí, Klášterní zahrady, kostel Povýšení sv. Kříže s probošstvím, nádherný renesanční dům U Rytířů na náměstí a v neposlední řadě Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala se složitými nástěnnými malbami.

Co byste měli v Litomyšli vidět:

  • renesanční zámek

Bývalý, původně slavníkovský pomezní hrad na významné zemské stezce, získal ve 12. století řád premonstrátů. Biskupství, které zde založil Karel IV. zaniklo za husitských válek, kdy město spravoval husitský hejtman Vilém Kostka z Postupic. Ten poté, co se přidal k Zikmundově straně, získal město v zástavní držení. Po stavovském povstání r. 1547 bylo konfiskováno a od Ferdinanda I. jej získali Pernštejnové, kteří provedli významnou renesanční přestavbu zámku. Dalšími majiteli byli od poloviny 17. století Trautmannsdorfové, od konce 18. století pak Valdštejn-Vartemberkové. Barokní úpravy se dotkly spíše interiérů než exteriérů, které se ponechaly renesanční charakter. Nákladný život panstva však vedl k zadlužení panství a soudní dražbě, ve které jej získali Thurn-Taxisové. Roku 1945 byl jejich majetek včetně Litomyšle konfiskován československým státem. Od roku 1999 je zámek na seznamu kulturního dědictví Unesco.

Na této stavbě je nejlépe vidět příklady tzv. moravské renesance. Ital Giovanni Battista Aostalli, který se podílel také na stavbě Belvederu Františka I. v Praze, zde působil především jako architekt a stavební mistr. Veškeré vnější zdi i komíny zámku jsou pokryty malbami "psaníček", tzv. sgrafitti. Traduje se, že ani jeden motiv vyskytující se na nich se neopakuje.

Vlastní zámek je obklopen hospodářskými budovami, postavenými a upravenými převážně v barokním slohu, zámecký areál doplňuje rozlehlá zahrada, která byla založena současně se zámkem a upravena a rozšířena v 18.století. Její součástí je i přírodní amfiteátr, kde se odehrávají některá představení festivalu Smetanova Litomyšl na počest hudebního skladatele Bedřicha Smetany (1824 - 1884), který se narodil v zámeckém pivovaru.

Otevírací doba:

duben, říjen: soboty, neděle a svátky, 9:00 - 16:00
květen - září:
úterý - neděle, 9:00 - 17:00
mimo otvírací dobu jen předem objednané skupiny

  • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže s kolejí

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže vznikl v 18. století podle návrhu známého barokního architekta Giovanni Battisty Alliprandiho, stavbu dokončil František Maxmilián Kaňka, který upravil vzhled fasád a byl zřejmě autorem interiérů. V 90. letech 20. století prošel částečnou rekonstrukcí. Chrám není volně přístupný veřejnosti, protože tato významná památka na rehabilitaci interiéru teprve čeká.

  • klášterní zahrady

Klášterní zahrady se nacházejí mezi piaristickým chrámem a kostelem Povýšení sv. Kříže. Po odchodu piaristů z města roku 1948 pustly, nakonec byly uzavřeny. V roce 1999 ale prošly rekonstrukcí a dnes plní roli reprezentativních městských zahrad. Areál zahrad má rozlohu přes jeden hektar. Návštěvník tu najde altán s výhledem na město, "šachovnici" s trvalkami i květinové záhony. V centru zahrad se nachází bazén s mlhovištěm a sousoším od sochaře Olbrama Zoubka.

Otevírací doba:

duben - říjen: 8:00 - 22:00
listopad - březen:
8:00 - 19:00

  • kostel Povýšení sv. Kříže s probošstvím

Kostel pochází ze 14. století. Původně gotická stavba, postavená litomyšlským biskupem Janem ze Středy, prošla barokními úpravami. Interiéry pocházejí většinou z 18. století. Dnes je jednou z dominant města.

  • dům U Rytiřů

Tento renesanční dům, nacházející se na Smetanově náměstí, vznikl v 16. století a patří ke skvostům renesanční městské architektury v Čechách. Své jméno dostal podle postav dvou rytířů po stranách prostředního okna. Kromě rytířů zdobí fasádu ještě další figury - student, kupec, dokonce mořská panna, lev nebo jednorožec. V interiéru se dochoval renesanční kazetový strop a reliéfně zdobené kamenné pilíře. V roce 1977 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, dnes slouží jako výstavní sál Muzea a galerie Litomyšl.

  • Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala

Muzeum je v původním domě Josefa Portmana, který si pozval svého přítele, malíře, grafika a spisovatele Josefa Váchala, aby mu v letech 1920-1924 vyzdobil stropy a stěny dvou místností. Váchalovy nástěnné malby jsou složitou strukturou námětů a malířských stylů, jakýmsi barvitým obrazem autorova duševního života a uměleckých názorů. Postupem let malby chátraly a po požáru koncem 70. let 20. století byly značně poškozeny. V letech 1991 - 1993 proběhla náročná rekonstrukce transferem maleb, sejmutím a opětovným osazením na nové omítky, takže jsou v rámci váchalova muzea přístupné veřejnosti.

V Litomyšli stojí za shlédnutí jistě ještě celá řada dalších míst. O nich, ale i o všem, co se Litomyšle týká, se můžete dozvědět na oficiálních internetových stránkách města, které mají adresu www.litomysl.cz. O samotných místech, která byte měli navštívit, o restauracích i kavárnách a dalších objektech více na serveru www.kamzajit.cz.