OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Kanalizace - začátek

Snímky ze zahájení stavby kanalizace na louce u pily. První kopnutí provedeno ve čtvrtek 29.1.2015.

Začátek úseku výtlačného řádu DN 110mm k Litomyšli. Dále položeno výtlačné potrubí DN 110 k Litomyšli, podejití vodoteče, zához prvních metrů vedení po louce.