OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

Slavnostní sázení lípy

17. listopadu 2018 ve slunečním svátečním odpoledni proběhlo v Osíku slavnostní zasazení lípy „Tilia Cordata Rancho".

Této akce se zúčastnila řada osických občanů, představitelé obecního zastupitelstva a předsedové spolků.
Lípě, živému památníku pro další generace, lidé popřáli, aby přinesla do naší obce pospolitost, hrdost a krásu.

Sázení předcházelo slavnostnímu žehnání nového hasičského praporu.
Tato akce se konala v místním Kulturním domě v Osíku u příležitosti 135. výročí založení Hasičské a tělocvičné jednoty Sokol.