OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

INVESTIČNÍ AKCE OBCE

Investiční akce - Vysvětlivky

Zahájení akce: duben 2013
Termín dokončení: září 2014

1.123.000 Kč ... rozpočtovaná cena dle projektu
1.000.000 Kč ... předpokládaná investice

  700.000 Kč ... plánovaná dotace
  950.000 Kč ... skutečná cena
  665.000 Kč ... obdržená dotace

Toto je Vzorová investiční akce, která slouží k vysvětlení základní údajů.
Uvedená čísla se nevztahují k žádné konkrétní akci a slouží pouze pro demonstraci.
Po rozkliknutí Detailu akce naleznete k jednotlivým údajům jejich detailní popisy.

Všechny uvedené částky jsou uvedeny včetně DPH.

Výběrové řízení:

1. Firma A (1.000.000 Kč)
2. Firma B (1.110.580 Kč)
3. Firma C (1.524.000 Kč
)

Fotogalerie (odkaz):

 

Vysvětlivky:

Zahájení akce, Termín dokončení akce: zřejmě není co vysvětlovat :)

Rozpočtovaná cena dle projektu: Cena, která vyšla z projektové dokumentace dle tabulkových cen.

Předpokládaná investice: Nejnižší vysoutěžená cena.

Plánovaná dotace: Maximální částka, kterou je možno získat na základě žádosti o dotaci. Tato částka se většinou krátí úměrně podle vysoutěžené ceny. U některých typů dotací se však částka krátí pouze pokud by investiční náklady nepřesáhly konkrétní částku. Krácění dotace podle vysoutěžené částky tak není pravidlem.

Skutečná cena: Součet všech faktur, které byly na akci vystaveny. Tato částka by měla odpovídat vysoutěžené ceně, ale z důvodu úprav projektu v průběhu akce může dojít ke snížení (vynechání) nebo zvýšení (vícenáklady) částky.

Obdržená dotace: Skutečná částka, která byla vyplacena z dotace.

Výběrové řízení: Seznam subjektů, kteří se v rámci výzvy zúčastnili výběrového řízení. Seznam je seřazen podle výsledku výběrového řízení, tedy podle nejlevnější nabídkové ceny.
Pokud nebylo vypsáno výběrové řízení (např. z důvodu nízké částky), pak tento seznam není uveden.

Fotogalerie: Obsahuje odkaz na nákresy finálního stavu, stejně tak i fotografie pro doložení stavu v čase.