OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

INVESTIČNÍ AKCE OBCE

Odkanalizování obce Osík

Zahájení akce: 2012
Termín dokončení: 2015

Odkanalizování obce je velmi složitý proces, který se skládá z několika projektových etap.

Postupně zde budou jednotlivé etapy uvedeny, včetně jejich rozpočtu a vyhodnocení.
Stránka této investiční akce bude tedy v horizontu několika let neustále doplňována.

Výše stočného pro rok 2016

V limitu daném finanční analýzou projektu a rozhodnutím zastupitelstva obce
ze dne 30.3.2016, č.j. 2/16, byla pro rok 2016 stanovena cena stočného ve výši

40,- Kč vč. DPH / m3

 

Důležité dokumenty:

PDFPDFXLSX
Pravidla pro napojování kanalizačních přípojekSmlouva o odvádění odpadních vodŽádost o povolení zřízení kanalizační přípojky


Kanalizační řád:

PDF

Nabídka na realizaci domovních přípojek:

Firma Savos nabízí pro občany Osíka zvýhodněné podmínky na odběr materiálu pro domovní přípojky i na jejich vlastní realizaci. Více uvedeno v tomto reklamním letáku.

Fotogalerie z průběhu výstavby kanalizace:

6. část fotografií
4. část fotografií
3. část fotografií
2. část fotografií
Začátek kopání na louce k Litomyšli.

Aktualizované mapy kanalizace k 17.4.2015:

Mapy jsou podrobné a pro správné zobrazení je potřebné dostatečné zvětšení. Obsahují i barevně odlišené termíny realizace jednotlivých částí.

PDFPDFPDF
1.část - Horní část obce2.část - Dolní část obce3.část - Cesta do Litomyšle

 

Harmonogram prací na projektu:

Květen 2014Uveřejnění Oznámení předběžných informací ve VVZ
Červen 2014Podání žádosti o dotaci z 61. výzvy OPŽP
Červenec 2014Uveřejnění Oznámení o zakázce do VVZ
Srpen 2014Konečně posouzení kvalifikace uchazečů
Výzva uchazečům k podání obálek s nabídkami
Září 2014Otevírání obálek s nabídkami
Hodnocení nabídek uchazečů
Výběr nejvhodnější nabídky
Říjen 2014Konec lhůty pro podání námitek uchazečů
Uzavření smlouvy o dílo
Listopad 2014Zahájení stavebních prací
Září 2015Ukončení stavebních prací
Prosinec 2015Kolaudace

 

Výkresová dokumentace

Níže naleznete kompletní dokumentaci v podobě Katastrální situace v měřítku 1:1000, která je součástí Stavebního povolení a obsahuje i zakreslené jednotlivé domovní přípojky:

PDFPDFPDFPDFPDF
1.část
Horní část obce
2. část3. část
Dolní část obce
4.část5.část
směr Litomyšl

 

Historie průběhu prací:

Historické záznamy o výhledu postupu prací pracovních čet na jednotlivých stokách kanalizace s periodou aktualizace cca týden.
PDF Postup prací od 2.11. - 8.11.2015
PDF Postup prací od 21.9. - 27.9.2015
PDF Postup prací od 31.8. - 6.9.2015
PDF Postup prací od 24.8. - 30.8.2015
PDF Postup prací od 17.8. - 23.8.2015
PDF Postup prací od 10.8. - 16.8.2015
PDF Postup prací od 3.8. - 9.8.2015
PDF Postup prací od 27.7. - 2.8.2015
PDF Postup prací od 20.7. - 26.7.2015
PDF Postup prací od 22.6. - 28.6.2015
PDF Postup prací od 15.6. - 21.6.2015
PDF Postup prací od 8.6. - 14.6.2015
PDF Postup prací od 1.6. - 7.6.2015
PDF Postup prací od 25.5. - 31.5.2015
PDF Postup prací od 18.5. - 24.5.2015
PDF Postup prací od 11.5. - 17.5.2015