OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

INVESTIČNÍ AKCE OBCE

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly

Zahájení akce: září 2014
Termín dokončení: listopad 2014

3.748.089 Kč ... rozpočtovaná cena dle projektu
  624.340 Kč ... předpokládaná investice
3.123.748 Kč ... obdržená dotace na Sportovní halu
1.552.129 Kč ... obdržená dotace na Obecní úřad

 

Na snížení energetické náročnosti (zateplení) Obecního úřadu se podařilo získat dotaci zpětně. Celková dotace na zateplení Sportovní haly a Obecního úřadu tak číní celkem 4.675.877 Kč.

Všechny uvedené částky jsou uvedeny včetně DPH.