OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

INVESTIČNÍ AKCE OBCE

Svoz biologicky rozložitelného odpadu

Zahájení akce: září 2014
Termín dokončení: listopad 2014

3.097.600 Kč ... rozpočtovaná cena dle projektu
  309.760 Kč ... předpokládaná investice
2.787.840 Kč ... plánovaná dotace

 

Jedná se o nosič kontejnerů, štěpkovač a kontejnery na biodpad.