OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

INVESTIČNÍ AKCE OBCE

Snížení úrovně prašnosti

Zahájení akce: září 2014
Termín dokončení: listopad 2014

1.841.620 Kč ... rozpočtovaná cena dle projektu
  184.162 Kč ... předpokládaná investice
1.657.458 Kč ... plánovaná dotace

 

Jedná se o zametací a čistící stroj.