OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

INVESTIČNÍ AKCE OBCE

Parkoviště a bezbariérový přístup v centru obce Osík

Zahájení akce: říjen 2013
Termín dokončení: květen 2014

1.320.170 Kč ... rozpočtovaná cena dle projektu
1.207.606 Kč ... předpokládaná investice

  450.000 Kč ... plánovaná dotace
skutečná cena zatím není známa
obdržená dotace zatím není známa

 

Parkoviště

Dotace byla poskytnuta ze Státního zemědělského a intervenčního fondu.

Výběrové řízení:

1. PP-GROUP.cz s.r.o. (1.207.606 Kč)
2. KVIS Pardubice a.s. (1.246.668 Kč)
3. PROFISTAV Litomyšl, a.s. (1.296.932 Kč
)
4. KOMPLET HLINSKO, s.r.o. (1.331.311 Kč)

Fotogalerie obsahuje jak grafický návrh parkoviště, tak průběžné fotografie z výstavby.