OSÍK.cz oficiální internetové stránky obce Osík, vesnice roku 2008

INVESTIČNÍ AKCE OBCE

Dovybavení hasičského sboru

Zahájení akce: říjen 2013
Termín dokončení: listopad 2013

66.000 Kč ... předpokládaná investice
66.000 Kč ... plánovaná dotace
66.000 Kč ... skutečná cena
66.000 Kč ... obdržená dotace

 

Dotace byla poskytnuta na vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti za odstraňování následků povodně v červnu 2013 jednotkou SDH obce. Dotace byla přerozdělena Pardubickým krajem z Ministerstva vnitra v souladu s dopisem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky.

Zakoupena byla elektrocentrála, kalové čerpadlo a vysílačky.